Cases

ProActief

In 2011 werd ik door ProActief B.V. gevraagd een oplossing te realiseren voor een acuut probleem met VoIP telefonie. Men had besloten om over te stappen op VoIP telefonie om kosten te reduceren. Door gebrek aan regie op op de implementatie werden bestaande internetverbindingen ongepland afgesloten. Door middel van een inventarisatie van de problematiek heb ik de regie overgenomen. Door te bemiddelen heb ik de miscommunicatie tussen klant en leverancier in goede banen geleid. Hiermee werd de continuïteit van de bedrijfsvoering hersteld.

RAND Europe

Voor RAND Europe heb ik de consolidatieopdracht van de IT hoofdlocatie naar de nieuwe locatie in Cambridge gerealiseerd. Onderdeel hiervan was het sluiten van de oude locaties in Leiden en Berlijn. In een eerdere fase heb ik reeds de samenwerking binnen het IT team verbeterd door teamleden te coachen en de klant centraal te stellen.

GGZ Drenthe

Voor GGZ Drenthe heb ik de IT processen gedefinieerd en vastgelegd. Hierbij heb ik de IT diensten vastgelegd in een IT service catalogus zodat zowel klanten van de organisatie als de organisatie zelf inzicht kreeg in de diensten die er geleverd en gebruikt konden worden.

Hamoen

Samen met kennispartners heb ik een ontwikkeling in gang gezet met als doel de noodzakelijke veranderingen op te pakken die de slagvaardigheid en winstgevendheid van het bedrijf konden verbeteren.

NAM

Voor de NAM was ik verantwoordelijk voor het managen van de IT netwerk services. Hiertoe behoorde het verbeteren van het configuratiebeheer en het beheren van netwerk service contracten met verschillende externe partijen.

Shell

In dienst van Shell heb ik in Parijs gedurende de transitie van Univac naar IBM in samenwerking met het operatieteam de nieuwe operationele werkprocedures vormgegeven. Daarnaast heb ik me beziggehouden met het verbeteren van onder andere de incident- en change- processen door mensen te betrekken in hun rollen en het opnieuw inrichten van het bestaande IT tool om de benodigde controle en rapportages te realiseren.