Samen werken aan passende ict-oplossingen

Jan Schaap, drijvende kracht achter Bridge-iT, helpt u ict-oplossingen te realiseren die uw organisatie versterken.


Welke netwerk, server en/of cloud oplossing past het beste bij uw bedrijf? Hoe kunt u ten allen tijde op een veilige manier over de juiste informatie beschikken, zoals uw e-mail, uw documenten en uw klantinformatie?

Bridge-iT organiseert, samen met partners, uw informatiebehoefte en de ict-infrastructuur naar uw wens. Door een brug te slaan tussen het MKB-bedrijf en de toeleveranciers, komen we gezamenlijk tot passende ict totaaloplossingen.

  • Praktisch: slimme, creatieve en eenvoudige oplossingen
  • Haalbaar: passend binnen uw organisatie, betaalbaar en acceptabel voor alle partijen
  • Borgen: de beschikbaarheid van de informatie voor uw organisatie garanderen
  • Duurzaam: altijd een oplossing die geschikt is voor de lange termijn

In plaats van een zorg is uw ict hiermee een voorwaarde voor een succesvolle bedrijfsvoering,  u houdt de kosten in de hand en u borgt de continuïteit van uw bedrijfsprocessen.

Aanpak

Bridge-iT begeleidt ondernemers om het zicht op de eigen organisatie (bedrijfsprocessen), de uitdagingen op personeels- en ict-gebied helder te krijgen. En die middelen in te zetten die strikt nodig zijn voor de organisatie onder het motto “Creatief in complexiteit, sterk in eenvoud”.

Onze kracht is te komen tot een snelle en gedegen analyse door in gesprek te gaan met de ondernemer.

Op basis van knelpunten die binnen de onderneming worden ervaren, werken we aan oplossingen, waarbij de lijnen naar de toekomst uitgezet worden. En tevens om een gedegen beeld te krijgen van het toekomstplaatje van de ict voor de onderneming. Wij brengen ict terug tot een hulpmiddel om de bedrijfsvoering zo eenvoudig mogelijk te maken.

De manier van werken is gebaseerd op

  • Luisteren naar de ondernemer en het (h)erkennen van de knelpunten
  • Oplossen van de knelpunten vanuit een geïntegreerd medewerkers-, systeem- en werkproces-perspectief
  • Coördineren en afstemmen met verschillende partijen
  • Nemen van de regie in de uitvoering.